L’Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana (MUSICAPROCV) és un col·lectiu professional que representa les principals empreses valencianes vinculades a la indústria de la música en viu en la Comunitat Valenciana. L’activitat dels seus socis està centrada en la promoció i producció de concerts i esdeveniments musicals d’artistes locals, nacionals i internacionals en el territori valencià així com en altres llocs del país i a nivell internacional.

Fundada en 2012 com a entitat sense ànim de lucre, els objectius principals de l’associació són atendre les reivindicacions del sector i obrir canals de diàleg amb les administracions i els sectors socials per a millorar la competitivitat de la indústria musical valenciana, afavorint el desenvolupament de la música en directe com a ferramenta de creixement social, cultural, urbà, econòmic i turístic. En aquest sentit, MusicaProCV es reinvindica com un agent social actiu que treballa en xarxa amb altres organismes i associacions professionals del sector (mànagers, sales de música, editors musicals) per a impulsar projectes que destaquen la importància de la música en directe i contribueixen al seu reconeixement social com a generadora de riquesa econòmica i cultural.

OBJECTIUS DE MUSICAPROCV

L’Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) té plantejats els següents objectius que apareixen reflectits en els seus estatuts:

· La representació, suport i protecció dels seues associats i el desenvolupament dels seus interessos comuns com a empreses dedicades a la promoció de concerts, espectacles i esdeveniments musicals.

· L’intercanvi d’idees i experiències en benefici de l’exercici professional de la promoció de concerts, espectacles i esdeveniments musicals.

· Mantenir una solidaritat entre promotors de concerts, espectacles i esdeveniments musicals respecte als seus valors ètics i professionals.

· La dignificació de la figura del promotor de concerts, espectacles i esdeveniments musicals com a agent econòmic i cultural creador de riquesa i ocupació.

· Exercir la interlocució davant d’organitzacions, institucions públiques, empreses o qualsevol persona física o jurídica de qualsevol àmbit, i en especial de la Comunitat Valenciana, respecte a temes que interessen i/o afecten els membres de l’associació en el desenvolupament de les seues activitats.

· La defensa, promoció i difusió de la música en directe com a forma de manifestació artística i cultural.

· El foment de l’existència, el manteniment i la creació de locals i recintes adequats per a la música en directe, establint amb les organitzacions públiques o privades de les que depenguen, els acords i condicions que siguen propícies per al desenvolupament de l’activitat musical.

ADMISSIÓ DE NOUS SOCIS

Poden formar part de MusicaProCV  aquells/es empresaris/àries, persones físiques o jurídiques, l’activitat professional dels quals consistisca en la promoció de concerts i esdeveniments musicals en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Els/les candidats/dates hauran de complir amb els requisits d’admissió previstos en els estatuts de l’associació i demostrar interés en la consecució dels objectius plantejats pel col·lectiu professional d’acord amb les següents premisses:

  • S’entén per promotor/a empresari/ària aquelles persones físiques o jurídiques que realitzen, produïsquen i promoguen espectacles musicals el model de negoci dels quals i les conseqüents pèrdues o guanys empresarials estiguen basats en la venda de localitats.
  • Els artistes intèrprets, mànagers i oficines de booking amb dedicació exclusiva, així com les persones físiques o jurídiques gestores de sales i locals de concerts no seran acceptades com a socis.

La persona física o jurídica interessada en formar part de MusicaProCV haurà d’emplenar el formulari adjunt i enviar-lo a info@musicaprocv.com a l’atenció de la Junta Directiva de MusicaProCV.

La Junta Directiva valorarà la candidatura en la primera reunió que celebre i comunicarà al/la candidat/a el resultat de la votació. Les candidatures hauran d’estar avalades almenys per dos socis de MusicaProCV.

JUNTA DIRECTIVA MUSICAPROCV 2022 – 2024
Presidente: Sergi Almiñana, El Caimán Producciones
Secretario: Rafael Jordan, Pro21Cultural
Tesorero: Joan Vicent Diez, Sagarmanta Experience
Vocales:
Antonia Mascarell Moreno, Babel Producciones
Mathieu Sena Reubrecht, Sena Productions
Claudio Giust, Rototom Sunsplash
Luis Oscar García Soriano. Metrónom Producciones
Ángel Luis Sierra Plaza, Territorio Musical
FES-TE SOCI

Facebook

Facebook Pagelike Widget