Dvnas (www.dvnas.com) és una companyia dedicada a la promoció, producció i mediació d’artistes. Organitzem estratègies de desenvolupament de nous mercats, plans de promoció i concerts en viu en diversos territoris d’àmbit internacional. També oferim concerts i esdeveniments protagonitzats pels artistes que representem (rosembur.com).

Image module
Web